Search form

LUCAS 23:29

29Ja̱ꞌa̱tp ja et ja xøøw ku pøn wya̱ꞌa̱nt: “Nekɨm yø tꞌejxtɨ pøn kaꞌuꞌnkpa̱ttɨp, pøn nɨjuunɨ kayikwɨdseꞌetstɨp, pøn nɨjuunɨ yꞌuꞌnk tkatsɨmyꞌejttɨp.”