Search form

LUCAS 23:35

35Ɨxam ɨdøꞌøn ja mayja̱a̱ꞌy yꞌaꞌejxuktɨ jøts kudunktøjk pa̱a̱t ja ñɨxiꞌigyɨ tyaxiꞌigyɨ, yɨdeꞌen ja wya̱ꞌa̱ndɨ:

―Tøxɨ wyenkpɨ tyiktsøꞌøky, wants ɨnet yø køꞌøm tna̱nkchøꞌøgyɨ, pønɨ janch ja Cristo tam ɨdøꞌøn yøꞌ pøn ja Dios tø yꞌaꞌejxɨyɨ yiknɨtsokpɨ.