Search form

LUCAS 23:36

36Nayɨdeꞌen solda̱dɨtøjk ja ñɨxejkmɨyøø tyaxejkmɨyøø, jam ja wɨngon wyɨngunøjkxɨyɨ jøts ja ttukꞌuukwa̱ꞌa̱ndɨ ja vino ta̱ꞌa̱m,