Search form

LUCAS 23:38

38Jøts letrɨ ja jam yꞌaguba̱jkp yikøxja̱a̱y kawɨna̱a̱k jøøjp ja ayuujk, jadeꞌen griego, jadeꞌen latin, jøts hebreo, yɨdeꞌen ja wya̱ꞌa̱ñ: “Ya̱ꞌa̱t ɨdøꞌøn tnɨwɨndsønꞌa̱jtp israelɨt ja̱a̱ꞌy.”