Search form

LUCAS 23:40

40Jøts ja yjaduꞌukpɨ ojts twɨꞌøjy ja myɨguꞌuk, yɨdeꞌen ja tnɨma̱a̱y:

―¿Kaꞌ mets ja Dios xꞌuktsøꞌjkɨñɨ? Jabɨ nayɨdeꞌents jam yja̱wɨ mjaꞌayoꞌomba̱a̱tmɨ.