Search form

LUCAS 23:44

Ku ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús yꞌøꞌjky

44Ja døꞌøn ja xøøw wyɨnaty kyukɨ ku jotmøñ kyoodsɨyɨɨꞌñ, jøts ja et kugoots tya̱a̱ñ, jaanɨm xɨɨjñɨ jadɨgojk tɨgøøk ya̱xp.