Search form

LUCAS 23:50

Ku ja Jesús ñɨneꞌkxy yikpɨkta̱a̱jky jap ooꞌkpɨ tsa̱a̱ jutjøtpy

50Jamts wyɨnaty tuꞌuk ja ja̱a̱ꞌy midi janch øy ja̱a̱ꞌyꞌa̱jtp, kaꞌap ja pøn tmɨdundɨgøy, José ja xyøøwꞌajtpy, jam ja Arimatea kyuga̱jpɨ, nayjam ɨdøꞌøn ja ka̱jp tyañ Judeɨt etjotp. Nay jamts ɨdøꞌøn ja tyuñ jam kutujkta̱a̱jkjotp ma̱ ja israelɨt ja̱a̱ꞌy kyutujkꞌadsøønɨdɨ.