Search form

LUCAS 23:51

51Yꞌawijxpyts ɨdøꞌøn ja José jaꞌ ja Dios kyutujk midi ja tyanɨtanaapy yja̱a̱ꞌy, jadeꞌents ja kaꞌ tkupiky sa̱ ja møøtkutujkꞌadsɨnaabyɨ wyɨnaty tø yꞌadøꞌøtstɨ.