Search form

LUCAS 23:6

Ku ja Jesús twɨnguwa̱ꞌjkɨyɨɨꞌñ ja Herodes

6Kuts Pilato ja jadeꞌen tmadøøy, xjats ja tyiktɨɨy pønɨ janch Galileɨt ja̱a̱ꞌy ɨdøꞌøn jaꞌ.