Search form

LUCAS 23:8

8Kuts ja Herodes twɨnguꞌejxɨyɨɨꞌñ ja Jesús, jøts ja yjantyimxyonda̱a̱jky; jekyɨp ɨdøꞌøn ja wyɨnaty tyimyjawɨnꞌejxwa̱ꞌa̱ñ jøts ja jadɨneꞌen kaꞌ twɨnꞌijxñɨm, tø ja wyɨnaty yiktamɨmadya̱ꞌa̱ky jøts ja jadeꞌen tnɨja̱wɨ, yjøpꞌijxpyts ja tꞌejxɨt øy juunɨ ja myɨla̱grɨꞌa̱jtɨn.