Search form

LUCAS 24:13

Ku ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ña̱nkyꞌijxyɨ jam Emaús tuuꞌa̱m

13Wɨnets ja pabøjkpɨtøjk namajtsk nay jaꞌabɨ xøøw ñøjkxtɨ jam ma̱ ka̱jp txøøwꞌaty Emaús, tukꞌajopyøꞌøyuꞌngɨn ɨdøꞌøn ja tyøꞌødyɨ ku choondɨ jam Jerusalén jøts ja jam ñøjkxtɨ.