Search form

LUCAS 24:18

18Xjats ja nɨduꞌugɨn yꞌadsoodøø, ja Cleofas ɨdøꞌøn wa̱a̱n:

―Tyumnɨja̱ꞌwɨdɨp ja ja̱a̱ꞌy ɨxya̱m ti tø tyuñɨ yjatyɨ jam Jerusalén. ¿Kidi mets mjamꞌa̱jty, pø mets ɨnet ɨdøꞌøn ja nadyuꞌuk mganɨja̱ꞌwɨp?