Search form

LUCAS 24:24

24Wɨnets øøts ja nmɨguꞌuk wɨna̱a̱gɨn jatyɨ tø yjanøjkxtɨ ma̱ ja ooꞌkpɨ jut jam, jødsɨk ja jam jadeꞌen tø tjanchpa̱a̱ttɨ sa̱ ja tøꞌøxyøjk tø tnɨga̱jpxtɨ, kaꞌadsɨk ja ma̱ tø tꞌejxtɨ ja Jesús.