Search form

LUCAS 24:26

26Jabɨ kuwa̱ñɨmxɨ tyimbya̱a̱tꞌatyɨ ja Cristo jøts ja jawyeen yꞌayoꞌomba̱a̱tt jøtsnɨm ja tpa̱a̱tt ja wɨndsøꞌjkɨn wɨnja̱ꞌwɨn o ma̱dsoo.