Search form

LUCAS 24:33

33Xjats ja nɨwɨneꞌenɨn kyata̱ꞌa̱nɨdøø kyaꞌamøjkɨdøø, jatyɨ ja jadɨgojk tyuuꞌdøjkɨdøø jøts ja wyɨmbejttøø jam Jerusalén, jamts ja tpa̱ttøø ja ñɨmaktuꞌukpɨ kudanaabyɨdɨ, tø ja jam wyɨnaty ñamyukyɨdɨ møøt ja myɨguꞌuktøjktɨ.