Search form

LUCAS 24:36

Ku ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ña̱nkyꞌijxyɨ ma̱ ja pyabøjkpɨtøjk jam

36Ɨxamnɨ døꞌøn ja wyɨnaty jadeꞌen ñawya̱ꞌa̱ñɨdɨ ku ja Jesús jam ña̱nkyꞌejxøø jadɨgojk jaꞌ yꞌagujkꞌa̱mdɨ ma̱ ja jam wyɨnatyɨ, jøts ja ojts kya̱jpxpooꞌkxɨdɨ, yɨdeꞌen ja ñɨma̱a̱jyɨdøø:

―Dios mjagyepyɨdɨ.