Search form

LUCAS 24:4

4Jøts ja yjanchøꞌjkɨdøø, nɨsudsoꞌampy ja kyaꞌukwɨnma̱a̱ꞌnbya̱tnɨdɨ pø ti døꞌøn tyuꞌundɨp jøts ku ja tja̱a̱ktyimyꞌejxpa̱ttøø namajtsk ja ja̱a̱ꞌy jap wɨngon wyɨndanɨyɨdɨ, janch ja̱jp tsama̱mp ja wyet tmɨgaxøꞌøktɨ.