Search form

LUCAS 24:41

41Kumɨ nɨkaꞌanɨmts ja wyɨnaty yikxon ttajotkukɨdɨ jøts ja tjanchja̱wɨdɨt, jadeꞌen ja xyonda̱ꞌa̱ktɨ, jadeꞌen ñɨgyuma̱a̱p tja̱ꞌwɨꞌadøꞌøtstɨ, xjats Jesús ja ñɨma̱a̱jyɨdøø:

―¿Kaꞌap ja ti jɨɨꞌkxy xmøødɨdɨ?