Search form

LUCAS 24:50

Ku nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús cha̱jpejty

50Xjats ɨdøꞌøn Jesús ja jam ka̱jpjotp wya̱a̱bɨdsøøjmɨdøø, jøts ja yiknøjkxɨdøø jam Betania, ojts kyøꞌ ja tyanɨxa̱jyɨdɨ jøts ja kyunuuꞌkxɨdøø.