Search form

LUCAS 24:53

53xumɨjamꞌa̱jttɨp ɨdøꞌøn jaꞌ jam tsa̱ptøjkjotp jøts ja jam tmøja̱wɨdɨ tkunuuꞌkxyja̱wɨdɨ ja Dios. Jadeꞌen ja yꞌejxɨ tyɨyɨ.