Search form

LUCAS 3:11

11Jøts ja Juan yꞌadsojɨmbijty:

―Pønɨ pøn ja pyɨkta̱ꞌa̱ky, pønɨ pøn ja yjujkyꞌa̱jtɨn mayꞌampy tjagyajptɨp, wants ja tmoꞌodɨ kujkwaꞌkxy pøn nɨti kidyimyꞌejtxɨdɨp; pønts ja kya̱a̱jyɨk yjøøꞌkxɨk jam, wan ja nayɨdeꞌen møøt tjøøꞌkxwa̱ꞌkxtɨt pøn ja kya̱a̱jyɨk yꞌuujkɨk kidyimyꞌejtxɨdɨp.