Search form

LUCAS 3:14

14Jøts ja tseptumbɨdɨ wɨna̱a̱gɨn tyiktøømɨdøø:

―¿Jøtsɨmts øøts, ti øø ndumɨp?

Xjats ja tꞌadsøøy:

―Kidi pøn o ti xpøjkxɨdɨ aguwa̱nɨkøjxp, kidi pøn o ti xanɨta̱a̱yɨbyattɨ; tajotkukꞌa̱ttɨ ja mmɨjuuꞌndyɨ.