Search form

LUCAS 3:15

15Ɨxjam ɨdøꞌøn ja mayja̱a̱ꞌy wyɨnaty yꞌawejxtɨ, jaꞌ ja tyajotkukɨwya̱ndɨp, yɨdeꞌen ɨdøꞌøn ja wyɨnmaydɨ jøts ku ja Juan jaꞌ ɨdøꞌøn Cristo.