Search form

LUCAS 3:17

17Jadeꞌen ja ttuꞌunt ja na̱xwiiꞌñɨt ja̱a̱ꞌy sa̱m ariin yikwɨgumyɨn. Abiky ja tpɨkta̱a̱jkɨt ja yꞌa̱k jøts ja tnɨtøꞌøty ja jøøn midi nɨjuunɨ kapeꞌtsp, jøts ja ariinba̱jk abiky yikpøkjøꞌøkt, jadeꞌents ɨdøꞌøn ja ja̱a̱ꞌy yiktuꞌundɨt sa̱m pønjabøn tmɨꞌøyꞌaty tkamɨꞌøyꞌaty ja Dios.