Search form

LUCAS 3:19

19Ñayɨ wyɨnguga̱jpxɨyɨɨꞌñ ja møk ja wɨndsøn Herodes ku ja tnɨdøꞌøxyꞌaty ja Herodías, ja myɨgaꞌaxy Felipe ja ñɨdøꞌøxy, jøts ñayɨ tyamɨga̱jpx jaꞌ sa̱ jaty ja jam wyɨnaty tyundɨgøy;