Search form

LUCAS 3:5

5Pønts ja kyaꞌukupøkp wan ja tyimyjapønɨ, nɨꞌijtyɨ ja tum jadeꞌen tkupøkt.

Yikꞌøyɨp yiktuuda̱ꞌa̱kp jaꞌ wɨnma̱a̱ꞌñ ku wyɨnaty pønjabøn tø wyɨnmaamya̱ꞌa̱ty.