Search form

LUCAS 3:8

8Yikxon ɨdøꞌøn mja̱a̱ꞌyꞌa̱ttɨt, wan ɨdøꞌøn tyikꞌijxy jøts ku ja mdsɨna̱a̱ꞌyɨn tø xyiktɨga̱tstɨ. Kidi mee køꞌømyɨ mnawya̱ꞌa̱ñɨyɨ: “Tixɨ kaꞌap ti chøkyɨ, kumɨ ja Abraham adøm nꞌa̱pteetyꞌamøjꞌa̱jtyɨndɨp”; jøts kaꞌats yjadeꞌenɨ, ti Dios kama̱a̱jyɨp, øy ja pøn ttukmɨguꞌukꞌa̱tt ja Abraham pønɨ pøn ja køꞌøm yꞌaꞌejxɨp.