Search form

LUCAS 4:21

21Xjats ja kya̱jpxøjkɨyɨɨꞌñ jøts ja wya̱a̱ñ:

―Ɨxya̱mts ɨdøꞌøn yø jadeꞌen tø yjaty tø kyubety mee mwɨngujky sa̱ ja Dios kyajpxy wya̱ꞌa̱ñɨn.