Search form

LUCAS 4:22

22Jøts ja nɨꞌijtyɨ tꞌødyejtøø ja Jesús, ñɨgyuma̱a̱pts ɨdøꞌøn ja tja̱wɨdɨ ku myadya̱ꞌa̱ky ja a̱mdsuj tsaachuj pønɨ sa̱ jaty ja ñɨɨꞌmxyɨdɨ, jøts ja xem ya̱m ñayiktɨyɨdɨ:

―¿Kidi ja Joséjɨp ɨdøꞌøn ya̱ꞌa̱t ja yꞌuꞌnk?