Search form

LUCAS 4:23

23Jøts ja Jesús wya̱a̱ñ:

―Tɨɨgyajpxy yɨdeꞌen meets ɨnet mdyimwya̱ꞌa̱ñ: “Tsøøyɨbɨ, nachøøyɨ køꞌøm”; mnayɨnømdɨpts ɨnet: “Jadeꞌen sa̱ øø tø nnɨmadøy mꞌadɨꞌɨch jam Capernaum, tuꞌunts ɨnet ya̱ nayɨdeꞌen mgøꞌømna̱xkɨjxy mgøꞌømka̱jpxkɨjxy.”