Search form

LUCAS 4:36

36Nɨꞌijtyɨ ja ja̱a̱ꞌy yjantyimchøꞌjkɨdøø jøts ja xem ya̱m ñawya̱jnɨdøø:

―¿Ti kajpxy ti ayuujk yø jadeꞌen kyajpxpy? ¡Møjta̱ꞌa̱ky yø tꞌaneꞌemy yø mɨkuꞌ jøts yø jatyɨ chøꞌøgɨ!