Search form

LUCAS 4:41

41Nay jamts ja wɨna̱a̱gɨnmɨdɨ pøn ja mɨkuꞌ ttawa̱jtsɨdøø nayɨdeꞌen, jøts ja yjanchnømdɨ møk:

―Dios Uꞌnkxɨ mets.

Jøts Jesús ja møk twɨnguga̱jpxɨyɨɨꞌñ, kaꞌap ja tyikjaty jøts ja kya̱jpxtɨt, pø ñɨja̱a̱ꞌwɨdɨpxɨ jaꞌ jøts ku jaꞌ Cristo.