Search form

LUCAS 4:8

8Xjats ja Jesús tꞌadsøøy:

―Mɨkuꞌ jɨwa̱ꞌa̱k. Kidi øts ya̱ xwɨnꞌixy, pø yɨdeꞌents ja Dios kyajpxy wya̱ꞌa̱ñ: “Ja Dios Teety tuꞌugyɨ mwɨndsøꞌøgɨp, jaꞌ tuꞌugyɨ mduujnɨp ja yjaꞌ pønɨ sa̱ ja wya̱ꞌa̱ñ.”