Search form

LUCAS 5:10

10Nayɨ tsøꞌjkɨpts ɨdøꞌøn ja Jacobo møøt ja Juan, ja Zebedeo yꞌuna̱ꞌjktɨ pøn ja Simón møøt ñamyɨguꞌukꞌatyɨyɨ. Jøts ja Jesús tnɨma̱a̱y ja Simón:

―Kidi mdsøꞌøgɨ, ɨxya̱myɨ nduknɨja̱wɨdɨt sudso ja̱a̱ꞌy ja nɨtsoꞌokꞌa̱jtɨn tpa̱a̱tt.