Search form

LUCAS 5:15

15Yikmøjpɨkta̱kꞌadøtsp ɨdøꞌøn ja Jesús, may ja ja̱a̱ꞌy ja ñɨmenꞌadɨꞌɨchɨyɨ, namay ja ñamyukyɨdɨ jøts ja pyatmadøyɨ, jøts ja tna̱nkyiktsoꞌokwa̱ꞌa̱ñɨdɨ ja pya̱ꞌa̱m.