Search form

LUCAS 5:19

19Nɨma̱ts kyaꞌawa̱ꞌa̱dsɨ ma̱ ja tyøkɨdɨt kumɨ janch mayja̱a̱ꞌy jam wyɨnaty. Xjats ja tøjkijxpy pyajttøø, jøts ja ojts tnɨkɨɨdyuꞌuttɨ ja tøjk, japts ja tyikwɨna̱jktøø ja pama̱a̱ꞌy jøts ja ttawɨngugɨɨꞌyɨdøø ja Jesús jap mayja̱a̱ꞌy agujkpy.