Search form

LUCAS 5:21

21Wɨnets ja wyɨnmaadyøjkɨdøø ja ka̱jpxwejpɨtøjktɨ møøt ja fariseotøjktɨ, yɨdeꞌen ja wyɨnmaydɨ: “¿Pøn yø ja̱a̱ꞌy jadeꞌen, tigøjxp ku Dios yø jadeꞌen twɨnga̱jpxnaxy? ¿Pøn ja pøky ya̱ tꞌukmaaꞌkxp, kidi tuꞌugyɨp Dios pyojkpɨmeeꞌkxy?”