Search form

LUCAS 5:26

26Jøts ja ñɨgyuma̱a̱p tja̱ꞌwɨdøø nɨꞌijtyɨ, ojts Dios ja ttukmøja̱wɨdɨ ttukunuuꞌkxyja̱wɨdɨ, yɨdeꞌen ja wya̱ꞌa̱ndɨ ja ñɨchøꞌøgɨ adøtsnɨ:

―Ɨxya̱mnɨm ɨnet ja tø nꞌijxyɨndɨ midi nɨwɨndi kayikꞌejxpnɨm.