Search form

LUCAS 5:31

31Wɨnets ja Jesús yꞌadsøøy jøts ja tnɨma̱a̱y:

―Pøn tkaja̱ꞌwɨdɨp ja pya̱ꞌa̱m, ti tsøøyɨbɨ ja tꞌukyikwa̱ꞌa̱ndɨt. Jaꞌ ja tyikꞌama̱a̱dya̱ktɨp pøn pama̱a̱ꞌdyɨ, pøn pya̱ꞌa̱m tja̱ꞌwɨyꞌejttɨp.