Search form

LUCAS 5:34

34Wɨnets ja Jesús tꞌadsøøy:

―¿Ma̱ meets jadeꞌen tø xꞌuknɨja̱wɨ jøts ku tøꞌøxy ñɨgaabyɨ tøꞌøxy ñɨꞌukpɨ wɨnet yꞌama̱a̱yꞌa̱ttɨ wɨnet kyakaydɨ kyaꞌuuktɨ ku ja jemya̱a̱ꞌy jamnɨ?