Search form

LUCAS 5:37

37Jøts kaꞌap pøn vino ttaꞌadamɨ poꞌduk midi na̱mɨɨꞌkxñɨm, ku ja jadeꞌen nduꞌunɨnt jatyɨ ja tyikmɨgøødsɨ ja poꞌduk, wɨndɨgøøpyts tukɨꞌɨyɨ, wɨndɨgøøpy ja vino, wɨndɨgøømyɨpts ja poꞌa̱k.