Search form

LUCAS 5:39

39Nayɨdeꞌents kaꞌ pøn tꞌuukwa̱ꞌa̱ñ ja vino midi na̱mɨɨꞌkxñɨm. Pøn tø tꞌuukyujnɨ ja vino midi jekyɨp mɨɨꞌkxñɨ, xumɨ jaꞌ ja chøjkpy, kumɨ nømp ja tukajpxyɨ: “Yø jekyɨp mɨɨꞌkxyɨp tyimyꞌøy, kaꞌap yø midi tmɨꞌaba̱a̱ty.”