Search form

LUCAS 5:9

9Janch tsøꞌjkɨñɨp ɨdøꞌøn ja Simón wyɨnaty jøts nayɨdeꞌen ja myɨguꞌuktɨ, jaꞌagøjxp ku ja a̱jkx ja wyɨnaty jadɨneꞌen tø tma̱ꞌa̱ktɨ.