Search form

LUCAS 6:12

Ku ja Jesús twɨwijch nɨmakmajtsk pøn wyɨnaty kyudanaabyɨꞌa̱twampy

12Wɨnet ets ja Jesús ñijkxy Diosꞌajotꞌa̱jtpɨ jam kojpkøjxp, jam ja Dios Teety ja tmɨgajpxy tuktsunaxy.