Search form

LUCAS 6:20

Ja xonda̱a̱jkɨn jøts ja ayoꞌowɨn

20Wɨnets ja Jesús yꞌejxjɨꞌjky ma̱ ja pyabøjkpɨtøjk jam wyɨnatyɨ jøts ja tnɨma̱a̱y:

―Tyaꞌøyꞌa̱jtɨdɨp jaꞌ Dios kyunuuꞌkxɨn pøn ja yꞌamutskꞌa̱jtɨn yja̱ꞌwɨp, jaꞌats pya̱a̱ttɨp ja Dios kyutujk midi ja tyanɨtanaapy ja yja̱a̱ꞌy.