Search form

LUCAS 6:21

21’Nay Dios ja tkunuuꞌkxp pøn yuꞌooꞌktɨp xøꞌooꞌktɨp, jaꞌ ja tyikna̱jxkøjxp.

’Jøts pøn ya̱xtɨp jɨɨdyɨp, kunuuꞌkxy Dios ja nayɨdeꞌen yikꞌityɨdɨ, jaꞌats ja ttukpa̱a̱dɨdɨp ja xonda̱a̱jkɨn.