Search form

LUCAS 6:23

23Kidits mjotmayꞌooktɨ, kidi xꞌayoojɨdɨ, japnɨm ja tsa̱jpjøtpy mwɨngaxøꞌøkxɨyɨdɨt; pøn jadeꞌen mduujnɨdɨp, yø jadeꞌembɨ ja̱a̱ꞌy tyeetyꞌa̱p tkaꞌødyundøø nayɨdeꞌen ja Dios kyugajpxtyɨ.