Search form

LUCAS 6:27

Pa̱a̱tꞌa̱jtɨp jøts ja mmɨdsep yikmɨjotjɨmbett

27’Nɨꞌijtyɨ madowdɨ wɨneꞌenɨn mjaꞌa̱ttɨ: Tsoktɨ mɨyujyꞌa̱ttɨ ja mmɨdseptøjkɨ, pudøkɨdɨ jaꞌ pøn mjagatsojkɨdɨp,