Search form

LUCAS 6:3

3Xjats ja Jesús yꞌadsøøy:

―¿Kaꞌanɨm meets ja Dios kyajpxy xꞌijxy midi tnɨga̱jpxp sa̱ ja David tukꞌojk tmøøtꞌadɨɨjch ja myɨguꞌuk ku ja wyɨnaty yjantyimyuuꞌooktɨ?