Search form

LUCAS 6:32

32’Øy meets jaꞌayɨ møøt mjanamyaawya̱ꞌa̱ñɨyɨdɨ pøn mee møøt mnachøkyɨyɨ, ¿ti øyꞌa̱jtɨnts meets jadeꞌen mdumpy? ¿Ti jaꞌ ja kaꞌøy ja̱a̱ꞌy kyaja̱jtɨp? Pø tyundɨpxɨ ja nayɨdeꞌen.